Jeden za všetkých, všetci za Zvolen!

Jeden za všetkých, všetci za Zvolen!

V pondelok 26. októbra 2015 doručil predseda Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Zvolene, Miroslav Sližik, primátorke Zvolena list, v ktorom ju informuje o utvorení dočasnej komisie zloženej z odborníkov a mestských poslancov pre návrh podmienok projektu riešenia zvolenskej plavárne
Primátorka Lenka Balkovičová vyzvala poslancov k samostatnej činnosti a vytvoreniu komisie zloženej z odborníkov, po tom čo sa dožadovali zabezpečenia dočasnej komisie Mestským úradom.
Skupina aktivistov dala dokopy odborníkov z oblasti projektovania a rozpočtovania stavieb, energetiky, verejného obstarávania, ekonomiky a firiem zaoberajúcich sa bazénovými technológiami.
Táto komisia zabezpečí aktuálne, presné a relevantné informácie o možnostiach projektu pre budúcu plaváreň vo Zvolene a poskytne ju Mestu Zvolen. Viac sa dočítate v samotnom liste....

Hore