Nechceme, aby Mesto Zvolen prišlo o ďalší pozemok.
Jeden z posledných, ktoré ešte vlastní.

Chceme zachovať historickú, architektonickú a kultúrnu hodnotu interiérových prvkov vstupného vestibulu starej plavárne.

Chceme pre Zvolen a Zvolenčanov to čo si zaslúžia.

Skupina mestských poslancov a zástupcov plaveckej a športovej verejnosti pripravuje návrh alternatívy riešenia plavárne vo Zvolene s 50-metrovým bazénom, ktorý by mal celoročnú prevádzku. Areál by kumuloval funkciu krytej plavárne a letného kúpaliska.

Návrh predpokladá zachovanie pôvodného miesta plavárne a tým eliminuje riziko vzniku ďalšej ruiny v centre mesta a umožňuje zveľadenie mestského majetku a pozemkov vrátane bývalého autocvičiska pod nadjazdom.

Hore