Náš zámer

Skupina mestských poslancov a zástupcov plaveckej a športovej verejnosti pripravuje návrh alternatívy riešenia plavárne vo Zvolene s 50-metrovým bazénom, ktorý by mal celoročnú prevádzku. Areál by kumuloval funkciu krytej plavárne a letného kúpaliska, čo by výrazne zvýšilo  jeho atraktivitu a príjmový potenciál.

Navrhovaný variant predpokladá zachovanie pôvodného miesta plavárne v centre mesta a dobudovanie krytého 50-metrového plaveckého bazéna rovnobežne s existujúcim. Pôvodný bazén by sa mal prebudovať na relaxačné a detské zóny s možnosťou zachovania aspoň dvoch plaveckých dráh. Nový bazén by kapacitne dokázal komfortne uspokojiť potreby obyvateľov mesta aj regiónu, ako aj plaveckého športu. Parametre bazénu by umožňovali organizovanie plaveckých súťaží na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni, čo by výrazne prispievalo k rozvoju cestovného ruchu v meste. Zastrešenie nového bazéna by disponovalo odsúvateľnými časťami čelnej steny, vďaka čomu by areál zároveň plnil aj funkciu letného kúpaliska.

Technologické zázemie oboch objektov by bolo umiestnené v suteréne terajšej plavárne. Projekt rekonštrukcie starej plavárne existuje už od roku 2008 a prebehlo naň aj verejné obstarávanie.

Prípadná stavba novej plavárne na inom mieste by zvýšila riziko vzniku ďalšieho chátrajúceho objektu v centre mesta. Navrhované riešenie by  navyše zachovalo lukratívny pozemok v majetku Mesta Zvolen.

Revitalizácia dlhodobo zanedbanej a nevyužívanej lokality – autocvičisko pod nadjazdom – ktorá je rovnako  majetkom Mesta Zvolen, by prebudovaním na parkovisko zabezpečila jednoduchú dopravnú dostupnosť plavárne.

Zachovanie plavárne v centre mesta zaručuje komfortnú dostupnosť ubytovacích a stravovacích služieb, čo by bolo výhodné najmä pre turistov a pri organizovaní plaveckých pretekov na slovenskej či medzinárodnej úrovni.

Odhadovaná investičná nákladovosť tohto návrhu je porovnateľná s nákladmi na vybudovanie 25-metrovej plavárne „na zelenej lúke“. Podľa dostupných informácií stálo vybudovanie plavárne s 25-metrovým bazénom a s 5 plaveckými dráhami v Petržalke cca 5,4 mil. eur s DPH.

Predpoklad potreby dofinancovania prevádzkových nákladov nového plaveckého areálu Mestom Zvolen by sa nemal výrazne líšiť od súčtu aktuálnej finančnej podpory starej plavárne a mestského kúpaliska Neresnica.

Podrobnosti tohto zámeru plánujú jeho spracovatelia predstaviť verejnosti, médiám a všetkým záujemcom počas verejnej prezentácie 24. 9. 2015 o 17.00 hod. v zasadačke MsZ v budove MsÚ vo Zvolene.

Hore