ZVOLENSKÁ PLAVÁREŇ: STOJÍME NA STRANE TÝCH, ČO PLATIA DANE

ZVOLENSKÁ PLAVÁREŇ: STOJÍME NA STRANE TÝCH, ČO PLATIA DANE

Počas jarmoku začali aktivisti za stavbu 50-metrového bazéna a poslanecký klub Patrioti
zbierať podpisy pod petíciu. Viacerí ľudia sa pýtali: “A na koho strane vlastne ste - mesta alebo tých
druhých?” V tomto prípade však neide o tábory politického, a kšeftovacieho záujmu. Ide o zdravý
rozum a o to, aby sa nevyhodili peniaze daňových poplatníkov do vzduchu! Presne to totiž hrozí, ak
poslanci schvália primátorke obrovskú investíciu s minimánych efektom na rozvoj mesta - stavbu
malého 25-metrového bazéna na cudzom (ktovie ešte akom, kde a za koľko) pozemku.

Podporujú rozvoj mesta, športu a turizmu
Viac ako tisíc ľudí už podporilo stavbu päťdesiatmetrového plaveckého bazéna, ktorý by sa
mal pristaviť v rámci rekonštrukcie existujúcich Mestských kúpeľov. Na mieste dnešného malého
bazéna by boli bazény pre rekreáciu a relax pre deti, strednú generáciu i seniorov. Za súčasnou
plavárňou by vyrástla časť s 50 metrov dlhým plaveckým bazénom, ktorý by bol na ďalšie pol
storočie pýchou Zvolena. Časť veľkého bazéna by bolo možné v lete otvoriť a prepojiť s exteriérom
za plavárňou. Vyriešila by sa tak aj potreba letného kúpaliska v jednej investícii, keďže s Kúpaliskom
Neresnica už dlhodobo do budúcnosti nemôžeme počítať.
Čo by tým Zvolen získal:
• zveľadenie mestského majetku - pozemkov v centre Zvolena a budovy Mestských kúpeľov,
• zachovanie architektonickej a kultúrnej hodnoty budovy Mestských kúpeľov,
• rozvoj v oblasti podnikania v centre mesta, turizmu, športu a zdravia,
• pokrytie potrieb širokej verejnosti a zároveň pokrytie potrieb športovcov. !
Športujúca mládež verzus verejnosť
Viete, že plaváreň je momentálne opäť zatvorená? Sklo z popraskaných okien padalo priamo
k bazénu. Za posledné tri roky je plaváreň tak často dlhodobo zatváraná pre poruchy, že aj tých
zopár ľudí, čo si chodili zaplávať, už odvykli a radšej sa odvezú do Kováčovej za vysoké vstupné
alebo do Banskej Bystrice. Tam teraz trénujú aj zvolenské deti a mládež z plaveckých klubov, ktoré
sú tretie najlepšie na svete.
Súčasný malý bazén zvolenskej plavárne bol doteraz väčšinu týždňa obsadený plaveckými
klubmi, vojakmi, policajtmi, či súkromný firmami, ktoré si zaplatili výhradnosť bazéna a verejnosť sa
na plaváreň dostala len na 18 hodín týždenne. Nič by sa na tomto nezmenilo, keby sa postavil nový
malý 25- metrový bazén. V prípade celkom nového zámeru výstavby 50-ky a rekonštrukcie plavárne
by však verejnosť mala neobmedzený prístup ku krytej vode celoročne. Pomestili by sa tam všetci a
mohla by návštevnosť stúpať do čísiel ako keď sa vo Zvolene pred 20-timi rokmi uživila okrem
Mestských kúpeľov aj plaváreň v LIAZ-e. Pamätáte si? !
Koľko bude väčší bazén stáť
Keď pred rokmi Zvolen vybral investora na rekonštrukciu plavárne (podľa iného zámeru),
bola jasná suma za rekonštrukciu. Ak túto sumu vezmeme orientačne, prirátame k nej ročné dotácie
na prevádzku plavárne a Kúpaliska Neresnica a peniaze z nájmu súčasného bazéna a príjmov zo
vstupov, dostaneme sa niekam na úroveň sumy, ktorú mesto prezentuje ako náklady na stavbu novej
25-ky, ALE mali by sme 50-tu a letné kúpalisko zároveň.
Ak vás zaujímajú presné čísla, obrázky a ďalšie informácie príďte vo štvrtok 24. 9. 2015 o 17:00
na Mestský úrad na prezentáciu celkom nového zámeru na stavbu 50-metrového bazéna a
rekonštrukcie plavárne v centre Zvolena.

Hore