NEKOMPETENTNOSŤ VYSTRIEDALA „JEŠITNOSŤ“ primátorka trucuje ako malé dieťa

NEKOMPETENTNOSŤ VYSTRIEDALA „JEŠITNOSŤ“ primátorka trucuje ako malé dieťa

Po poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Zvolene, na ktorom poslanci
odhlasovali stiahnutie bodu týkajúceho sa plavárne z rokovania, sa primátorka Balkovičová
nechala počuť, že „nech si to tí, ktorí presadzujú 50-ku postavia sami“. Trochu to pripomína
trucovité dieťa: „keď nie je po mojom, tak sa s vami nebavím“. Reakcia je to v skutku
neštandardná od človeka, ktorý poberá kráľovský, takmer štvortisícový plat za to, aby hľadal
riešenia v prospech verejného záujmu a požiadaviek obyvateľov.

Pripomeňme, že podnetom na stiahnutie bodu z rokovania nebol samotný rozkol
medzi 25-kou a 50-kou, ale kontroverzný návrh na uznesenie a predložený materiál, ktorý
neobsahoval žiadne relevantné odborné informácie pre objektíve vyhodnotenie situácie.
Absentovala v ňom čo i len zmienka o predpokladanej lokalite realizácie diela, či
zadefinovanie postoja, čo s existujúcim objektom a pozemkom v prípade, že by nová plaváreň
stála na inom mieste.
Náklady na prípadnú asanáciu, či úmysel naloženia s pozemkami mesta boli tiež
ponechané na fantáziu čitateľa. Všetko sa nieslo v duchu „dajte mi plnú moc a ja sa o všetko
postarám“ – chvályhodné.
Dokument naopak nebol skúpy na spleť roztomilých absurdít.
Napríklad hneď na prvej strane síce definoval dĺžku bazéna 25 metrov, avšak bez
informácie o použití materiálu či technológie, čo má výrazný vplyv na cenu diela. A tak si
každý poslanec mohol predstaviť antikorový, kachličkový aj nafukovací bazén. Kto mal tú
trpezlivosť a prelúskal 11 stranový dokument do konca, mohol sa na predposlednej strane
dozvedieť, že podľa „štandardov minimálnej vybavenosti obcí“ je 25m bazén pre Zvolen
vlastne kapacitne nepostačujúci. A to sa už Zvolen nemôže rozvíjať čo do počtu obyvateľov,
ani návštevníkov.
Nevadí! Ako sa ďalej dozvedáme z dokumentu, „iba“ 15 km a časovo „iba“15 minút
od Zvolena je bazén, ktorý plne uspokojí ako plávania chtivých Zvolenčanov, tak aj
prípadných turistov a návštevníkov. Tak načo by sa vo Zvolene zbytočne zdržiavali. „Európu“
majú aj v Banskej Bystrici.

„Dlhový strop“ a iné rozprávky
Podľa vyjadrenia pani primátorky si mesto v zmysle zákonných limitov nemôže pre rok
2015 zobrať vyšší úver ako 4,9 milióna eur, čo mimochodom údajne nepostačuje ani na
uvažovanú 25-ku.
Však skutočná predpokladaná suma investície, ktorú si pýtala odsúhlasiť, bola pre
vytrvalých a odolných čitateľov dokumentu, ktorí počas listovania nezaspali alebo neutŕžili
infarkt, zašifrovaná ako domáca úloha v poslednom riadku bodu c) návrhu na uznesenie.
Poslanci mali schváliť sumu 7500 eur bez DPH (9000 s DPH) pre externého spracovateľa pre
prípravu podmienok verejného obstarávania.

Cit: c) schvaľuje náklady na prípravu a realizáciu verejného obstarávania podľa písm. a) v
súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 7.500,-€ bez DPH.
Táto suma podľa informácie v dokumente predstavuje 0,15% predpokladaných
celkových investičných nákladov. A tak matematicky zdatnejší poslanci vyvalili očné bielka
nahor a počítali z hlavy, tí ostatí schmatli kalkulačky a svorne sa dopracovali
k pozoruhodnému výsledku 6 miliónov eur.
Čože sa to zrazu stalo? Prerazilo mesto práve hlavou strop? Alebo len treba občana
poriadne vystrašiť a dezinformovať?

Aktivisti za Zvolenskú plaváreň

Hore