Jozef Bakša: Plaváreň vo Zvolene. Bude 50-tka?

Jozef Bakša: Plaváreň vo Zvolene. Bude 50-tka?

Na najbližšom zasadnutí MsZ vo Zvolene bude jedným z bodov programu prerokovanie návrhu na realizovanie návrhu ďalšieho fungovania plavárne vo Zvolene. K tejto problematike má MsZ prijať uznesenie, kde primátorke dá do rúk oprávnenie za akých podmienok je možné vyhlásiť k danej téme verejnú súťaž.

Jadrom problému je nájdenie odpovede na otázku, či mesto potrebuje novú plaváreň s 25 metrovým bazénom alebo pristúpi k rekonštrukcii vlastnej historicky hodnotnej plavárne aj s 50 metrovou dráhou, ktorá by spĺňala medzinárodné štandardy.

Uvedená problematika bola aj predmetom stretnutia aktivistov, poslancov a MsZ a širokej verejnosti, kde bola prezentovaná myšlienka revitalizácie existujúcej plavárne so zachovaním jej historicky hodnotných technických prvkov a rozšírení o moderný 50 metrový bazén, ktorý by bolo možné využívať na medzinárodné plavecké súťaže.

Podľa vyjadrení primátorky mesta sú jedným z hlavných problémov peniaze, keďže ona nevidí v prostriedkoch mesta finančné prostriedky vo výške cca 6.000.000 €

Poslanci by si na zasadnutí MsZ mali dať na misku váh na jednej strane investície avšak na druhej strane skutočnosť, že plaváreň, na rozdiel na príklad od hokejového či futbalového štadióna, môže slúžiť každému obyvateľovi mesta od batoliat až po dôchodcov vyššieho veku. Samozrejme treba brať do úvahy aj skutočnosť, že čím viac ľudí bude plaváreň navštevovať tým bude mesto Zvolen zdravším mestom. V neposlednom rade v prospech revitalizácie existujúcej plavárne hovorí aj fakt, že na prípadné medzinárodné plavecké súťaže sa nabalia ďalšie služby, ktoré pomôžu rozvoju podnikateľského prostredia a cestovného ruchu vo Zvolene a okolí.

Za povšimnutie stojí skutočnosť, že popri tom, že mesto postaví prípadne novú plaváreň s 25 metrovými dráhami nezbaví sa povinnosti starať sa o „ starú plaváreň “, ktorá si bude stále vyžadovať investície na údržba a následne prípadnú asanáciu. Alebo má niekto s touto budovou a lukratívnym pozemkom v meste iný zámer? Poslanci by sa najprv mali rozhodnúť o ktorý variant plavárne má mesto záujem a následne v ďalšom období hľadať zdroje tak v mestskom rozpočte ako aj z externých zdrojov.

Myslím že práve teraz je čas, aby sa do verejnej diskusie zapojila široká verejnosť a dala najavo ňou voleným zástupcom aký má na problém názor, aby páni poslanci v MsZ nerozhodli o nich bez ľudí a v konečnom dôsledku v prospech niekoho iného a nie v prospech obyvateľov a návštevníkom v mesta Zvolen.

Zdroj: http://zvonline.sk/blog/plavaren-vo-zvolene-bude-50-tka/

Hore