KAUZA ZVOLENSKÁ PLAVÁREŇ: PREZENTÁCIA NOVÉHO ZÁMERU MALA ÚSPECH, PRÍTOMNÝM SA NÁPAD PÁČIL

KAUZA ZVOLENSKÁ PLAVÁREŇ: PREZENTÁCIA NOVÉHO ZÁMERU MALA ÚSPECH, PRÍTOMNÝM SA NÁPAD PÁČIL

Približne stovka obyvateľov sa prišla pozrieť na prezentáciu nového zámeru rekonštrukcie
plavárne s 50-metrovým bazénom. Okrem obrázkov - vizualizácií zámeru a tabuliek s finančnými
prepočtami sa dozvedeli aj podrobnosti z aktuálneho stavu v kauze “Zvolenská plaváreň”. Celé
stretnutie, založené na konštruktívnej diskusii, sa nieslo v duchu citátu Františka Vláčila:
“ Kto chce hľadá spôsob, kto nechce hľadá dôvod.”

Hľadanie najlepšieho variantu pre plaváreň vo Zvolene
Návrh stavby 50-metrového bazéna s rekonštrukciou Mestských kúpeľov predkladali siedmi mestskí poslanci zoskupení okolo Mateja Snopka, z toho traja predsedovia komisií (mládeže a športu, cestovného ruchu a kultúry, školstva a vzdelávania) a aktivisti za plavecký šport a plaveckú gramotnosť vo Zvolene. Venovali svoj voľný čas a úsilie príprave návrhu, pretože ako povedal poslanec Miroslav Sližik “chcú hľadať riešenia”. Dodal, že 30 rokov žije a športuje vo Zvolene, “a to na reprezentačnej úrovni a chcem vo Zvolene ostať a založiť si tu rodinu. Sme tu preto, aby sme urobili niečo pre budúcnosť našich detí.” Prezentácia ukázala to, ako by mohla plávareň s 50-metrovým bazénom vyzerať ale ukázala aj podrobnú analýzu predpokladaných stavebných nákladov a perspektívu návštevnosti. Aktivisti za 50-metrový bazén vypočítali, že stavba s rekonštrukciou súčasnej plavárne by mohla stáť len o 7% viac ako návrh na 25-metrový nový bazén na inom, zatiaľ neznámom pozemku, ktorý do zastupiteľstva predkladá primátorka Lenka Balkovičová. Päťdesiatka by umožnila zvýšiť návštevnosť plavárne oproti polovičnému bazénu (aký je aj teraz) o 43%.


Primátorka straší zrušením MHD a hrozbou basy
Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová prišla na prezentáciu v sprievode svojho zástupcu a usadili sa v zadnej časti zasadacej miestnosti. Keď ju jeden z účastníkov požiadal o názor, priznala, že nemala v úmysle vystúpiť, ale napokon sa ujala slova. “Za tieto peniaze plaváreň nezrekonštruujeme. Tieto odhady sú fajn, ale podľa mňa sa navýši hodnota”, nedôverovala primátorka Balkovičová číslam, ktoré vychádzali z už vysúťaženej rekonštrukcie Mestských kúpeľov a ponúk nových dodávateľov jednotlivých technológií. Podľa nej sa suma o polovicu navýši, a toľko peňazí vraj mesto nemá. Argumentovala zákonným obmedzením pre dlh samospráv a strachom z trestno-právnej zodpovednosti: “Ja sa zavrieť nenechám, ak pôjde uznesenie do toho, že by došlo k porušeniu zákona, ja to nepodpíšem.” Na to primátorke poslanec Matej Snopko pripomenul, že obyvatelia Zvolena ich volili, aby hľadali spôsoby ako sa veci dajú zlepšiť. Následne poslanec Róbert Vasil poukázal na strategický dokument - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v ktorom mesto Zvolen počíta s viac ako šiestimi miliónmi EUR na budovanie krytej plavárne. S takými výdavkami teda zvolenská mestská samospráva už roky ráta, aj keby sa navýšili teraz odhadované náklady na vstupnú investíciu.

“Veď to je tá, kde sme sa my učili plávať”
Vďaka zberu podpisov pod petíciu (za týždeň vyzbieraných 1 300 podpisov) si mnohí obyvatelia zaspomínali na časy, keď boli vo Zvolene plavárne populárne. Dnes máme vo Zvolene plavecké kluby - deti a mládež, ktorí sú tretí najlepší na svete. Približne polovica športujúcich detí vo Zvolene je plavcov. Najväčším pozitívom Zvolena je plávanie, prečo do neho teda nezainvetovať a postaviť dobré meno mesta dlhodobo na tom, v čom je výnimočné - na úžasnom priestore v centre mesta a talentovanej mládeži a tréneroch. Poslanec Peter Košík popísal ako plávecké súťaže pritiahnu niekoľkokrát ročne do Zvolena stovky návštevníkov z celého sveta. “Zrátajte si, že nám príde na víkend okolo 350-400 ľudí vrátane novinárov, rodičov. Ja vám garantujem, že všetky reštauračné zariadenia, hoteliéri budú jasať, keď prilákame do Zvolena toľko ľudí”. Pripomenul aj blízkosť medzinárodného letiska v Sliači.


Prezentácie sa zúčastnil aj stavby vedúci Ján Švarc, ktorý v roku 1969 odovzádal Mestské kúpele do úžívania mestu Zvolen. “Môžem povedať, že ten objekt si zaslúži prestavbu,” uviedol pán Švarc.

O osude Mestských kúpeľov a o rozvoji či stagnácii plaveckého športu a plaveckého vyžitia sa širokej verejnosti, budú zvolenskí mestskí poslanci rozhodovať v pondelok 28.9.2015 od 14-tej hodiny na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Videá z prezentacie:

Zvukové záznamy z prezentacie (mp3):

Záznam 1, Záznam 2, Záznam 3, Záznam 4, Záznam 5 , Záznam 6

Foto z prezentácie:

Hore