KOMU VYHOVUJE 25 m PLAVÁREŇ VO ZVOLENE

KOMU VYHOVUJE 25 m PLAVÁREŇ VO ZVOLENE

Zvolenská verejnosť, rekreační plavci, plavecké kluby a pár poslancov, sú presvedčení, že mesto Zvolen, ktoré doteraz malo veľmi dobrý rating a hospodárenie s majetkom mesta si zaslúži 50 metrový bazén.
Čo hovorí v prospech 50-tky

V návrhu, ktorý smáte požnosť vidieť je prepojenie dvoch objektov. Starej plavárne a novej multifunkčnej plavárne s 50 metrovým bazénom, ktorá môže využívať všetky najmodernejšie technologie na zníženie prevádzkových nákladov. Skvelá poloha v centre mesta, dopravná dostupnosť a s ňou spojená usporiadaná statická doprava v blízkosti novej plavárne.

Pri nedávnej návšteve Závadky nad Hronom, s počtom obyvateľov 2350, som mal možnosť vidieť pekný 25 metrový bazén s wellness. Tu je teda namieste otázka pre vedenie mesta Zvolen ako má takýto bazén uspokojiť viac ako 43 000 obyvateľov nášho mesta. A to nehovorím o ďaľších spádových oblastiach Detva, Krupina, Žiar nad Hronom.

Vieme v akom stave sa nachádza legendárne kúpalisko Neresnica. Ak máme možnosť jednou investíciou zvládnuť celoročnú prevádzku, tak nám ďalší problém odpadá.

Plávanie je nepochybne najkomplexnejším športom, ktorý rozvíja telo i ducha. Urobme, čo je v našich silách, aby sme pre nasledujúcu generáciu pripravili, čo najoptimálnejšie podmienky pre jej všestranný rozvoj.

Mgr. Juraj D r u ž b a c k ý

Hore