PETÍCIA

PETÍCIA

... za stavbu päťdesiatmerového plaveckého bazéna s rekonštrukciou existujúcich Mestských kúpeľov vo Zvolene a s kumulovanou funkciou letného kúpaliska i rekreačno-zábavných bazénov, pr vkov a služieb pre verejnosť so zakrytou vodnou plochou.

Petícia v súbore PDF na stiahnutie tu.

Hore